Отказ от поръчка 

В качеството си на потребител, Вие имате право да откажете направена от Вас поръчка в случай, че статусът на поръчката е „Приета” или „За работа”, т.е. ако тя все още не е изпълнена. В този случай трябва да се свържете със SnimkiteNi.bg, за да ни уведомите, че желаете да откажете поръчката си, като не е необходимо да посочвате причина за това. Ако поръчката Ви вече е изпълнена или изпратена, Вие нямате право да откажете поръчката.

Рекламации и замяна на продукт

Рекламации се приемат според изискванията на Закона за защита на потребителите в сроковете, определени от него, както и останалите нормативни документи. При връщане на поръчката  поради предявени претенции за рекламация, ако те са неоснователни, транспортните разходи са за сметка на клиента. Ако рекламацията е основателна, сумата се възстановява в срок от 15 календарни дни по банков път на посочена от Вас сметка като при наличие на такси за превод, те са за сметка на клиента.  

Връщане на стока

Клиентът има право да върне поръчаните стоки в 14-дневен срок в следните случаи:

 1. За стоки, които не са по индивидуална заявка. Такива стоки са: рамки, албуми и др.
 2. За стоки, които не са по индивидуална заявка, за които е установено, че не отговарят на съдържанието на поръчката или има установени дефекти
 3. За стоки, които са по индивидуална заявка, за които е установено, че не отговарят на съдържанието на поръчката или има установени дефекти

Клиентът няма право да върне поръчаните стоки в следните случаи:

 1. За стоки, които са по индивидуална заявка на клиента. Такива стоки са: снимки и продукти със снимка – чаши, тениски, аксесоари, ключодържатели и др.
 2. За стоки, които са повредени или променени след момента на получаването им, включително и тяхната опаковка.
 3. При забавяне на доставката от куриерската фирма, с която е изпратена поръчката.
 4. Ако файловете в поръчката, за които клиентът предявява претенции за рекламация, не отговарят на Изискванията към файловете или са с неподлежащи на корекции цветове, контраст, ако файловете не са на фокус и други (Раздел III. Изисквания към файловете).

Клиентът няма правото да върне или откаже получаването или заплащането на пратката на куриера/куриерската фирма. Клиентът е длъжен да получи и заплати поръчката си и при установени несъответствия да се свърже със SnimkiteNi.bg. Връщането на заплатената сума от потребителя, без стойността на куриерската услуга, се извършва единствено по банков път на посочена от клиента банкова сметка, или в брой в офиса на фирмата в гр.Варна. Таксата за банковия превод е за сметка на клиента. Куриерската фирма не може да възстанови или върне сумата на клиента.

Клиентът е длъжен да съхранява получената стока, нейното качество и опаковка в този срок. При връщане на стока, клиентът не дължи обезщетения или неустойки. Клиентът е длъжен да върне получената стока в своята цялост, оригинален търговски вид и опаковка и с придружаващата го документация (фактура и/или касов бон) със същата куриерска фирма, с която е изпратена поръчката му. Клиентът е длъжен да уведоми SnimkiteNi.bg в писмен вид, че желае да упражни правото си на рекламация или връщане на стоката. SnimkiteNi.bg може да откаже да приеме върната стока, ако тя не е изпратена със същата куриерска фирма или ако не са спазени Условията за ползване и политиката за връщане на стока. Връщането на стоката става чрез куриерска фирма за сметка на клиента.

Всяка поръчка се съпровожда от касов бон. Проверявайте крайната сума от получения e-mail със съдържанието на поръчката и я сравнявайте с цените, обявени в сайта. Не са изключени грешки при пресмятане на сумите от програмата поради различни причини, най-вече поради неустойчива връзка със сървъра. Моля, сигнализирайте при такива случаи като ни изпратите писмо чрез раздел "Контакти" на сайта. Точната сума ВИНАГИ е посочена на КАСОВИЯ БОН! 

Административен отказ за изпълнение на поръчка

Всички поръчки подлежат на предварителен преглед и контрол от изпълняващия функцията Администратор на сайта. Те се предават за изпълнение само след като бъде направена проверка за спазване на условията за приемане на поръчки.

Изпълняващият функцията Администратор на сайта може да откаже изпълнението на Ваша поръчка в следните случаи:

 1. Ако между качените за копиране на снимки файлове има такива с нецензурно, порнографско или педофилско съдържание, както и файлове с елементи на насилие и жестокост. Не се изпълняват поръчки за снимки от колажи и файлове, уронващи престижа и достойнството на личността, както и такива, подтикващи към расова или религиозна нетърпимост.
 2. Ако в поръчката Ви има изисквания за изпълнение, които не са сред дейностите, които сайтът изпълнява,
 3. Ако посочените данни от регистрацията, или част от тях, са грешни или непълни,
 4. Ако бъде установено, че въпреки съгласието Ви с Условията за ползване, не сте се съобразили с тези условия или има основание да се смята, че сте се съгласили с тях без да ги прочетете,
 5. Ако сте нелоялен клиент на сайта, или бъде установено, че сте проявили нелоялност(некоректност) към други фирми.
 6. За всички некоректни клиенти, които не са получили и заплатили пратките си се подава информация към сайта  https://nekorekten.com/

В тези случаи системата изпраща съобщение на електронната Ви поща, че поръчката е отказана, като са посочени и обстоятелствата, предизвикали отказ. Същото съобщение се изпраща и ако клиентът се откаже сам от направена поръчка.