Понякога се налага да копираме част от файловете с бели ивици, въпреки нашето и Ваше нежелание. Пропорцията на страните на файловете трябва да бъде в съотношение, съответстващо на съотношението на страните на хартията (за формат 10х15 и 20х30 например това съотношение е 3:2). В настройките на смартфоните това съотношение липсва, като в тези случаи можете да настроите камерата да снима в съотношение 4:3 – най-близкото до пропорциите на хартията (3:2). Файлове с пропорция 16:9 се налага да бъдат кадрирани (отрязват се части от файла) или копирани с бели ивици. Файлове, които са снимани прекалено отблизо (като например селфи), както и такива, при които след копиране на файла може да бъде отрязан важен елемент от кадъра или част от него (част от тялото, забележителност, колажи и т.н.), също е възможно да се наложи да бъдат копирани с бели ивици или бяла рамка. Копистът преценява по време на изпълнението на поръчката, индивидуално за всеки един файл, дали той може да бъде кадриран или трябва да бъде копиран с бели ивици. Копирането на снимките със или без бели ивици не зависи от това дали сте задали опцията със или без корекции при направата на поръчката. Просто няма друг начин, съжаляваме!

С бели ивици
Кадрирани
16:9
16:9
1:1
1:1