В този раздел ще Ви запознаем с изискванията към файловете, за да бъдат снимките Ви с добро качество. Моля, обърнете сериозно внимание на редовете, които следват.

 

Изисквания към файловете

При поръчка на снимки качвайте само файлове с добро качество. Имената на файловете (ако са променяни оригиналните имена) не трябва да съдържат символи, които се използват в програмирането (&,*,+,>,% и т.н.). Тези файлове в повечето случаи не се качват на сървъра, въпреки че ги виждате в предварителния преглед и са отразени в първоначалната информация за съдържанието на поръчката. Поръчки се изработват от РЕАЛНО качени файлове! Размерът на файловете за снимки с формат 9х13, 10х15 и 13х18 не трябва да бъде по-малък от 1200х1800px, а за формат на снимките 15х21 и 20х30 - не по-малък от 2400х3600px при резолюция 300ppi. Не се приемат рекламации за снимки, ако файловете са с размери, по-малки от тези, а също така и за файлове, които са размазани (не са на фокус) и с неподлежащи на корекция цветове, яркост, контрасти и др. 

Моля, не качвайте файлове, свалени от интернет, Facebook, прехвърлени прeз Messenger, Viber, WhatsApp, GooglePhotos, iCloud, както и скрийншотове. Тези файлове са с ниска резолюция и снимките не стават с добро качество. Ако качите такива файлове, ние ще направим снимки от тях като приемаме, че въпреки лошото им качество, Вие желаете да имате снимки от тези файлове. Програмата ще Ви покаже съобщение за файлове с ниска резолюция. Това съобщение има единствено спомагателна функция с цел да Ви улесни при подбора на файловете и не следва да се възприема като единствен фактор за качеството на качените от Вас файлове. SnimkiteNi.bg не носи отговорност в случаите, в които програмата не е изписала съобщение за ниска резолюция, а след копирането снимките са с ниско качество. Разгледайте настройките за големина на файловете на Вашия фотоапарат или телефон и ги коригирайте ако е необходимо, за да бъдат с достатъчен размер за копиране на снимки с добро качество. Ако се съмнявате в качеството на файловете, не се колебайте да поискате консултация от нас като се обадите на публикувания в раздел "Контакти" телефонен номер.

SnimkiteNi.bg НЕ носи отговорност за съдържанието на поръчката Ви, подборът на файловете за копиране е изцяло задължение на клиента!

 

Преглед на файловете

Качеството на снимките зависи изцяло от качеството на качените от Вас файлове! След като качите всички файлове, имате възможност да ги разгледате в по-голям размер като кликнете върху файла. Ако кликнете с мишката върху полето на конкретен файл, програмата изписва информация за името, размера и резолюцията му. По този начин можете да прецените качеството на даден файл и да го изтриете като използвате бутона за изтриване на файлове (означен със символ „кошче”).  Имате възможност за промяна на зададения размер и брой снимки индивидуално за всеки файл след като приключи качването на всички файлове. Ако желаете да промените формата само на част от файловете, натиснете бутона, означен със символ зъбно колело, намиращ се в горния край на всеки един файл. Опцията за завъртане на файла е създадена единствено за улеснение на Клиента при разглеждането на файловете и не влияе върху начина на копиране на снимките.

 

Цветен профил /разлики в цветовете на файловете/

За да бъдат снимките Ви с цветове, максимално близки до тези, които виждате на Вашия екран, е необходимо файловете, които ни изпращате за копиране, да бъдат в стандартен sRGB профил. Увеличава се броят на поръчките, които съдържат некалибрирани файлове, както и такива, обработени от професионални фотографи (сватби, кръщенета, коледни фотосесии и др.), които са Ви изпратили файлове в различен цветен профил като например Adobe RGB, ProPhoto RGB, DCI-P3 и др. Това води до много големи разлики между цветовете, които виждате на Вашия екран и това, което се копира на хартия. Най-големите разочарования от клиентите са именно от тези файлове. Преди направата на поръчка, е необходимо да проверите цветния профил на файловете и да ги конвертирате, ако са с профил, различен от sRGB. Информация за цветния профил можете да откриете в детайлите на файла (десен бутон върху файла – Properties– Details).

 

Размери на хартията и начин на копиране

Понякога се налага да копираме част от файловете с бели ивици или рамка, въпреки нашето и Ваше нежелание. Ако файловете не са с оригиналните размери, а са допълнително оразмерявани/изрязвани или не са с размер, пропорционален на размера на фотохартията, те ще бъдат копирани с бели ивици или бяла рамка, независимо дали поръчката е със или без корекции. Точният размер на снимките за формат 9х13 е 89x127mm, за формат 10х15 е 102x152 mm, формат 13х18 е 127х178mm, формат 15x21 e 152x210mm, а 20х30 е с размер 203x300mm при резолюция 300ppi. Пропорцията на страните на файловете трябва да бъде в съотношение, съответстващо на съотношението на страните на хартията (за формат 10х15 и 20х30 например това съотношение е 2:3). В настройките на смартфоните това съотношение липсва, като в тези случаи можете да настроите камерата да снима в съотношение 4:3 – най-близкото до пропорциите на хартията (2:3). Файлове с пропорция 16:9 се налага да бъдат кадрирани (отрязват се части от файла) или копирани с бели ивици. Файлове, които са снимани прекалено отблизо (като например селфи), както и такива, при които след копиране на файла може да бъде отрязан важен елемент от кадъра или част от него (част от тялото, забележителност, колажи и т.н.), също е възможно да се наложи да бъдат копирани с бели ивици или бяла рамка. Много от клиентите обичат колажите и използват безплатните програми в интернет, за да направят този колаж. В повечето случаи обаче, файловете не са с добро качество, а най-често и размерът не отговаря на пропорциите на хартията и отново се налага да се копират с широки бели ивици. Копистът преценява по време на изпълнението на поръчката, индивидуално за всеки един файл, дали той може да бъде кадриран или трябва да бъде копиран с бели ивици. Копирането на снимките със или без бели ивици не зависи от това дали сте задали опцията със или без корекции при направата на поръчката. Просто няма друг начин, съжаляваме!

Внимание! Увеличава се броят на поръчките, в които се снима на програма "Панорама". Не Ви препоръчваме да качвате такива файлове, тъй като тези снимки се копират с много широки бели ивици. Моля, променете настройките на телефона (при някои модели тази програма е зададена по подразбиране) или фотоапарата.

 

Задаване на опция СЪС или БЕЗ корекции

Голяма част от грешките, направени при снимане, е невъзможно да бъдат коригирани при копирането на снимки. Не се заблуждавайте от това, че снимките Ви изглеждат добре на Вашия компютър или телефон. Много е различно как файлът изглежда на монитор и дали той носи достатъчно информация, за да станат снимките хубави.

При направата на всяка поръчка, Вие имате опцията да зададете дали Вашите снимки да бъдат направени СЪС или БЕЗ корекции. При задаване на опция СЪС корекции, Вашите снимки ще бъдат копирани с допълнителни корекции като частично подобряване на контраста, цветовете и просветляване на тъмните файлове. НЕ коригираме ефекта "червени очи", като за корекция на червени очи можете да използвате и някоя от множеството безплатни програми онлайн. Файловете в поръчки, при които е зададена опцията „със” корекции, се обработват през специален платен софтуер, който подобрява максимално тяхното качество (резолюция). Корекциите на файловете са възможни в определени граници, с доплащане за всеки брой снимка като информация за оскъпяването можете да намерите в раздел „Цени” на сайта. Файлове, които не са на фокус (размазани), такива с много ниска резолюция, както и ефектът "стъклено око", не могат да бъдат коригирани. Поръчки, чиито файлове са зададени с опция СЪС корекции, се копират на фотолаборатория FUJI Frontier 340, притежаваща технологията Image Intelligence™  - една от най-напредналите технологии за дигитална оптимизация на изображенията, чиято цел е висококачествени, реалистични снимки – такива, каквито ги виждате Вие през Вашите очи. Ние разполагаме с 2 такива фотолаборатории. Повече за технологията Image Intelligence™ на FUJIFILM можете да прочетете тук.

Ако поръчката Ви е с голям брой файлове, по-добре е да я разделите на няколко отделни поръчки. Програмата ще ги обедини автоматично, за да ги получите с една доставка и дава възможност при обединяването да участвате във всички промоции. Спазвайте изискванията за файловете, за да получите хубави снимки.